Cyfrowe Drzewo Genealogiczne

Zbuduj drzewo genealogiczne i zgłoś się w konkursie

Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna

Celem konkursu jest:
Poznanie historii rodzinnej, a tym samym zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych.
Rozbudzenie i kształtowanie zainteresowanie kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej narodu i państwa.
Uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny.
Kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa.
Propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych.